Reis- en boekingsvoorwaarden 

(Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de High 5 x Senzadi Yoga surf & yoga holiday en het Kids Summer surfcamp 9 t/m 13 jaar) 

Artikel 1 Bedrijfsinformatie

1.1. Surfschool High5 is een merknaam van Surfschool Julianadorp gevestigd te Zanddijk 202 1787 PP Julianadorp.

Artikel 2 Boeken van de surf & yoga holiday of het kids summer surfcamp 

2.1. Bij het boeken van een surf & yoga holiday of het kids summer surfcamp ga je akkoord met deze algemene voorwaarden. Wanneer je minderjarig bent, verklaar je dat je hiervoor toestemming hebt van een ouder of verzorger. Na een boeking via onze website wordt een boekingsbevestiging opgemaakt en per mail verstuurd. Hiermee is de boeking bevestigd.

2.2. Iedere manier van boeken wordt als bindend beschouwd. De persoon die de reis boekt is hoofdelijk aansprakelijk, ook voor alle anderen die hij/zij aanmeldt.

Artikel 3 Vrijblijvend aanbod

3.1. Het aanbod van Surfschool High5 is vrijblijvend en kan eventueel worden herroepen. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen wanneer een vakantie is volgeboekt.

Artikel 4 Betaling

4.1. Na het boeken van een surf & yoga holiday of het summer surfcamp krijg je de mogelijkheid jouw boeking direct te betalen via een betaallink. Als je de optie kiest om later te betalen, ontvang je van ons een email met de betaalinstructies.

4.2. De boeking dient uiterlijk 3 weken voor aanvang van het geboekte surf & yoga holiday of het summer surfcamp te zijn betaald. Bij boeking binnen 3 weken voor aanvang van het surf & yoga holiday of het summer surfcamp moet het totale bedrag direct betaald worden.

Artikel 5 Annuleren van het Surf & yoga holiday of het summer surfcamp 

5.1. Annuleringen dienen zo spoedig mogelijk na de gebeurtenis waardoor de reis (geheel of gedeeltelijk) wordt geannuleerd te worden gemeld per e-mail. Houd er rekening mee dat een annulering vrijwel nooit kosteloos verloopt. Surfschool High5 kan een annulering alleen in behandeling nemen wanneer deze per e-mail is ingediend door de cliënt/hoofdboeker.

5.2. Een medereiziger is niet hoofdelijk aansprakelijk en kan daarom geen annulering doorgeven.

5.3. Na de totstandkoming van de boeking kun je tot 3 weken voor aanvang het surf & yoga holiday of het summer surfcamp annuleren. Er zal dan €50,- administratiekosten in rekening gebracht worden en 100% van het boekingsbedrag worden gerestitueerd.

Bij annuleren tussen 21 tot 7 dagen voor aanvang van het surf & yoga holiday of het summer surfcamp  is het restitutie percentage over het boekingsbedrag 50%.

Bij annuleren binnen 7 dagen voor aanvang van het surf & yoga holiday of het summer surfcamp  is het restitutie percentage over het boekingsbedrag 0%.

5.4. Als je zelf niet meer in de gelegenheid bent om deel te nemen aan het Surf & yoga holiday of het summer surfcamp  en je vindt zelf iemand anders die jouw plek in kan nemen, dan kan dit kosteloos worden gewijzigd.

Artikel 6 Reisdocumenten en verzekering

 

6.1. Het is verboden te reizen met een verlopen paspoort of identiteitskaart. Het over de vereiste reisdocumenten beschikken, is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de deelnemer. Surfschool High5 kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

6.2. Het afsluiten van een reisverzekering voor alle reizen buiten Nederland is verplicht. Wanneer je besluit om geen verzekering af te sluiten, kan Surfschool High5 niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die verhaald kan worden bij de reis- en/of annuleringsverzekering.

Artikel 7 Identificatieplicht

7.1. Je bent in Nederland vanaf 14 jaar verplicht een geldig identiteitsbewijs te tonen wanneer politie of andere toezichthouders daar om vragen. Zorg dat je deze bij je hebt als je 14 jaar of ouder bent. Sinds 2009 moeten kinderen jonger dan 14 jaar zich bij een bezoek aan arts of ziekenhuis identificeren. Als uw kind geen eigen ID-bewijs heeft, raden wij u aan hem/haar in ieder geval een kopie van het ouderpaspoort mee te geven. 

Artikel 8 Persoonlijke informatie en het melden van bijzonderheden

8.1. Surfschool High5 vereist de verstrekking van persoonlijke gegevens die voor de uitvoering van het surf & yoga holiday of het summer surfcamp van belang kunnen zijn. Deze bepaling betreft de leeftijd van de deelnemer, maar ook eventueel een geestelijke of lichamelijke handicap.

8.2. Als u een surf & yoga holiday of het summer surfcamp wilt gaan boeken, gaan we ervan uit dat de deelnemer kan zwemmen (in bezit is van zwemdiploma A en B), fietsen, lopen, en dat de deelnemer ten opzichte van zijn/haar leeftijdsgenoten geen significante leer- en ontwikkelingsachterstand heeft. De deelnemer moet zonder aanpassingen aan de aangeboden programmaonderdelen kunnen deelnemen. Als dit niet zo is, bent u verplicht dit bij de boeking op te geven.

8.3. U bent verplicht om bij de boeking alle bijzonderheden die er spelen, of vroeger gespeeld hebben, op te geven. Bij bijzonderheden kunt u denken aan: medische bijzonderheden (lichamelijke en geestelijke), diëten, ingrijpende persoonlijke omstandigheden, etc. Mocht er na het boeken van een surf & yoga holiday of het summer surfcamp  een nieuwe bijzonderheid ontstaan, dan bent u verplicht dit aan ons door te geven.

8.4. Als blijkt dat er belangrijke informatie die van invloed is op het functioneren van de deelnemer is achtergehouden, behouden wij ons het recht voor om de deelnemers onmiddellijk van verdere deelname uit te sluiten.

Artikel 9 Surfschool High5 Surf & yoga holiday of het summer surfcamp reglementen

9.1. Alle deelnemers van Surfschool High5 Surf & yoga holiday of het summer surfcamp zijn verplicht tot het naleven van alle aanwijzingen en regels ter bevordering van een goede uitvoering van het surf & yoga holiday of het summer surfcamp. Je dient dan ook de regels te accepteren die door aanwezige begeleiders worden opgesteld.

9.2. Iedere deelnemer die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van het surf & yoga holiday of het summer surfcamp wordt bemoeilijkt en/of de naam van Surfschool High5 wordt geschaad, kan door Surfschool High5 van (voortzetting van) het surf & yoga holiday of het summer surfcamp worden uitgesloten. Ook het overtreden van de regels opgesteld door Surfschool High5 kan betekenen dat je van (voortzetting van) het surf & yoga holiday of het summer surfcamp wordt uitgesloten. U hebt dan geen recht op terugbetaling van de niet-genoten surf & yoga holiday of het summer surfcamp dagen en alle hieruit voortkomende kosten zijn voor rekening van de deelnemer.

9.3. Bij uitsluiting zijn ouders/verzorgers verplicht ervoor te zorgen dat de deelnemer uiterlijk binnen 24 uur de locatie heeft verlaten en op eigen gelegenheid of onder begeleiding van hen naar een ander adres reist waar de deelnemer terecht kan.

9.4. Er dient tijdens het surf & yoga holiday of het summer surfcamp tenminste één persoon (ouder/verzorger) telefonisch bereikbaar te zijn.

9.5. Surfschool High5 doet haar uiterste best om de deelnemers de leukste vakantie van hun leven te bezorgen. Om dit te bewerkstelligen hebben we een aantal afspraken om het surf & yoga holiday of het summer surfcamp voor iedereen zo leuk mogelijk te maken..

  • Het nuttigen of bezitten van alcohol en/of drugs is verboden.

9.6. We zijn consequent in de handhaving van deze regels. Wanneer een deelnemer zich niet aan de regels houdt, zal er een officiële waarschuwing gegeven worden. Hierbij worden ook de ouders ingelicht. Na de volgende overtreding wordt de deelnemer van verdere deelname uitgesloten. Bij ernstige overtredingen of strafbare feiten (alcohol, drugs, geweld) volgt onmiddellijke uitsluiting, zonder dat er een officiële waarschuwing gegeven hoeft te zijn.

Artikel 10 Aansprakelijkheid Surfschool High5 Surf & yoga holiday of het summer surfcamp

10.1. Surfschool High5 kan in geen enkele situatie aansprakelijk gesteld worden voor schade, vermissing of diefstal van waardevolle spullen van deelnemers. Surfschool High5 raadt deelnemers af om waardevolle spullen, zoals mobiele telefoons en camera’s, mee te nemen op surf & yoga holiday of het summer surfcamp . Dit niet zozeer uit veiligheidsoverwegingen, maar vooral ter bevordering van de gezelligheid van het surf & yoga holiday of het summer surfcamp.

10.2. Surfschool High5 kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de vermissing van bagage. Indien een deelnemer iets belangrijks is vergeten in de accommodatie dient dit zo spoedig mogelijk gecommuniceerd te worden (bij voorkeur per e-mail) met de contactpersoon op locatie. Als de zaken nog gevonden worden kunnen deze spullen tegen vergoeding worden verzonden.

10.3. Gevonden voorwerpen worden door Surfschool High5 tot 7 dagen na afloop van het surf & yoga holiday of het summer surfcamp bewaard. Deze voorwerpen kunnen op kosten van de deelnemer worden teruggestuurd.

10.4. Als door overmacht, bijvoorbeeld slecht weer of te harde wind, bepaalde activiteiten niet door kunnen gaan, is Surfschool High5 niet gebonden aan teruggave van een deel van de reissom. Surfschool High5 is een flexibel bedrijf en zal altijd voor een leuk alternatief zorgen.

10.5. De medewerkers van Surfschool High5 zijn niet gerechtigd om enige uitspraak te doen aangaande aansprakelijkheden van de zijde van Surfschool High5.

Artikel 11 Aansprakelijkheid deelnemer

11.1 Iedere deelnemer moet controleren of hij voldoende verzekerd is voor dit specifieke surf & yoga holiday of het summer surfcamp. Let hierbij op of surfen ook onder de dekking van de reisverzekering valt.

11.2 De deelnemer is aansprakelijk voor verlies of diefstal van materiaal dat tijdens de vakantie aan hen in gebruik gegeven is.

Artikel 12 Beeldmateriaal

13.1. Tijdens onze surf & yoga holiday of het summer surfcamp en worden foto’s en filmopnames gemaakt. Dit materiaal wordt gebruikt voor de verdere promotie van Surfschool High5 Surf & yoga holiday of het summer surfcamp en in de breedste zin van het woord. Als je niet wilt dat beeldmateriaal van jou voor deze doeleinden gebruikt wordt, dien je dit vooraf bij je boeking aan te geven.

Artikel 13 Kennelijke fouten

14.1. Kennelijke fouten en vergissingen op de website binden Surfschool High5 niet.